HMS

topp_omoss_dramatisk.jpg
 
 

Vår målsetning er at driften skal gi minst mulig påvirkning på det ytre miljø. Våre produkter og tjenester skal være sikre for våre kunder og ansatte. Dette skal skje ved hjelp av vårt system for kvalitetsstyring. Hos Plastinvent prioriteres helse, miljø og sikkerhet på lik linje med produksjon, service og økonomi.

Vi jobber og utvikler et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som gir de ansatte trygghet og trivsel.

Bedriften er sertifisert for:

  • ISO 9001 : 2015 for kvalitet.

  • ISO 14001 : 2015 for ytre miljø.

Vi arbeider etter prinsippene i følgende standard:

  • OHSAS 18001 for arbeidsmiljø.

Policy for kvalitetssikring (KS)

Vår KS-policy er å fremstå som en pålitelig og god samarbeidspartner for våre kunder og leverandører. Vi skal tilfredsstille kravene i NS EN-ISO 9001, samt kravene i alle relevante lover og forskrifter. Gjennom målrettede tiltak i vår dalige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vårst KS-visjon er null reklamasjoner, hver eneste driftsår.

Helse- Miljø og sikkerhet (HMS)

VTR HMS-policy er å sette HMS på dagsorden på lik linje med fremdrift og økonomiske mål. Vi skal tilfredstille kravene alle relevante lover og forskrifter. Vår HMS-visjon er null skader på mennesker og materiell, hvert eneste driftsår.

Samfunnsansvar

Plastinvent er opptatt av å støtte lokalmiljøet. Der det er lovlig ut fra konkurransehensyn og forholdene ellers ligger til rette for det, vil vi bruke leverandører.

Etikk og integritet

Vi forholder oss til internasjonsjonale menneskerettighetskonvensjoner, og tar avstand fra bestikkelsen, urettderfig konkurranse og utnytting av mennesker. Vi praktiserer likestilling mellom kjønn, rase, nasjonalitet etc. Vi skal ha god forretningsskikk og moral, og håndtere alle kunder på en respektfull og høflig måte. Vi beholder taushet om kundens forhold som blir kjent med gjennom vårt arbeid.