Plast er ikke bare plast

Nå er det heldigvis blitt fokus på plast i havet og naturen rundt oss sier daglig leder Stian Haukeland i Plastinvent. Det er ord du kanskje ikke skulle tro var ord som kom fra en bedrift som lever av å produsere plastprodukter?

Avhengig av plast

plastrør.jpg

Kvalitet

er lønnsomt og miljøvennlig


Plast har fått et dårlig rykte, men vi er dessverre avhengig av plast. Vi har i dag ikke noe produkt som fullt ut kan erstatte plast og som er miljøvennlig. Når det kommer vil vi selvsagt være de første til å benytte oss av det.

“Plast er ikke bare plast” forklarer Stian. Det finnes mange ulike kvaliteter av plast og vi leverer plast av høy kvalitet. Det betyr lengre levetid på plastproduktene og lang levetid er mer miljøvennlig. Det er ikke bruk og kast slik mange forbinder med plast.

Plast kan repareres

Mange plastprodukter kan sveises og repareres.

Mange plastprodukter kan sveises og repareres.

Videre forteller han at det er fullt mulig å reparere plast. "Det er dessverre mange som ikke er klar over muligheten til å sveise og reparere plast." forteller han. Det forlenger levetiden på produktet betraktelig og gjenbruk er miljøvennlig. Det er for mange som kaster plastproduktet hvis det blir ødelagt. I tillegg er det selvsagt økonomisk lønnsomt for bedriften å heller reparere enn å kjøpe nytt. Så dette er vinn-vinn.

Plastinvent spesialkonstruerer og designer også produkter for kundene med plast som er tilpasset det miljøet plasten skal brukes i. For eksempel er plast til havbruk og andre sjønæringer tilpasset miljøet produktet skal være i. Dette er ikke bare på grunn av miljøhensyn, men også funksjonalitet og kvalitet på produktet blir bedre når man benytter riktig type plast og design på riktig sted.

Kvalitet og tilpasset design er bedre for miljøet

Det er mange hensyn å ta både når det gjelder hvilke egenskaper plasten skal ha. Det gjelder å finne den optimale designen og løsningen som er både bedriftsøkonomisk fornuftig og samtidig gir et kvalitetsprodukt. Et plastprodukt som skal utsettes for vær og vind i sjøen på et oppdrettsanlegg krever andre egenskaper enn tilsvarende produkt som skal brukes på en byggeplass. Riktig kvalitet til riktig pris er noe vi har fokus på.

Spesialdesign sikrer både høy funksjonalitet og lang levetid.

Spesialdesign sikrer både høy funksjonalitet og lang levetid.

Samfunnet er avhengig av plast og vi kommer aldri til å bli helt kvitt plast, men vi skal gjøre vårt for å redusere problemet. Det gjør vi ved å reparere plastprodukter og gjennom å designe plastprodukter av høy kvalitet med lang levetid, tilpasset miljøet de skal brukes i.

“ Dette er vårt lille bidrag i klimasaken og vi håper at flere bedrifter og næringslivsledere får kjennskap til alle mulighetene som finnes. Det tror jeg vil være noe som på sikt vil bidra til å redusere problemet med plastavfall i havet” - avslutter Stian.